อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ STEM Teachers Networking in Thailand: Learning Leadershipเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ

เชิญชวนร่วมกิจกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (The International Telecommunication Union: ITU)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และเครือข่าย ONE TEACHER Thailand
ขอเชิญครูและผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย
เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมเฉลิมฉลอง International Girls in ICT Day
พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 9.00-15.00 น.

กิจกรรม STEM Teachers Networking in Thailand
: Learning Leadership

เสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤษภาคม 2567
เวลา 8.00-12.00 น.
รับเกียรติบัตรเมื่ออบรมเสร็จสิ้น

อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ STEM Teachers Networking in Thailand: Learning Leadershipเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ 3

*ลงทะเบียน…ฟรี…ที่ลิงก์นี้ ภายในวันที่ 9-19 เมษายน 2567

อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ STEM Teachers Networking in Thailand: Learning Leadershipเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ 4

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ครูทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัด*ที่สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM* (science, technology, engineering and mathematics)

เมื่อท่านสมัครในแบบฟอร์มนี้เสร็จ โปรดดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือเข้า Line openchat *ด้วยรหัส 2024* เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร และทางโครงการการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ในวัน เสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567

ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพจ https://www.facebook.com/girls.in.ict.2024

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่