ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

เชิญชวน ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจอบรม Online โครงการดีๆ ฟรีได้เกียรติบัตร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ระหว่าง 24-27 ตค 66 เมื่อลงทะเบียน จะส่ง Link อบรม Online ให้ต่อไปก่อนอบรม 1 สัปดาห์

DIGITAL TOOLS Learning

https://forms.gle/AKad9TMZLSrd8p8i7

การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้งานบนโซเซียลมีเดีย

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 10

สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ปังสู่การสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 11

Tools for Educators

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 12

การประยุกต์ใช้ AI เป็นสื่อการสอน

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 13

AI for Creative Classroom

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 14

การสร้างสื่อการสอนแบบ Motion Graphic ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บน โปรแกรม Canva

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 15

สร้างเกมการสอนออนไลน์สไตล์ ครูต้อม

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 16

เวทมนตร์สร้างนิทานสองภาษาด้วยพลังแห่ง AI

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 17


การจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยโปรแกรม PICTOBOX

https://forms.gle/3XcBv45tf8GMxqSM9

การพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติฯ ด้วยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)

ด่วนก่อนเต็ม!! อบรมออนไลน์ฟรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี 11 หลักสูตร โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 18

ตารางอบรมและรายละเอียดหลักสูตร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่