อบรมออนไลน์ฟรี จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดี วันที่ 17 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดี ผ่านระบบออนไลน์

? วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

? หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ
(one) ความแตกต่างของกฎ ประกาศ และคำสั่งทางปกครอง
(two) ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ก่อนออกกฎ ประกาศ หรือคำสั่งทางปกครอง
(three) การทบทวนหรือตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
(four) หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมกับการปฏิบัติราชการ

(R) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bNdyLtujt4WvWtnn7

(c)รับเกียรติบัตรเข้าร่วมเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ หลังเสร็จสิ้นการเสวนา

(G) เข้าร่วมการเสวนาผ่าน Google Meet ได้ที่ https://meet.google.com/qrr-cbxz-rnh

Speakers

  • นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  • ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู โสสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติหน้าที่ งานเลขานุการอธิการบดี อีกหน้าที่หนึ่ง)
  • นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานกฎหมายและนิติการ ( (ปฏิบัติหน้าที่ งานเลขานุการอธิการบดี อีกหน้าที่หนึ่ง)
อบรมออนไลน์ฟรี จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดี วันที่ 17 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045353085 อีเมล  personnel_ubu@ubu.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่