อบรมออนไลน์ฟรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรมออนไลน์ฟรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

อบรมออนไลน์ฟรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดยมีการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 2 หลักสูตร การวัดและประเมินผล สามารถลงทะเบียนอบรมในลิงก์ด้านล่าง

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน : จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ” อบรมในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อบรมออนไลน์ฟรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรมออนไลน์ฟรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 3

โดยสามารถติดต่อสอบถาม และติดตามรายละเอียดกิจกรรมตาม QR Code ในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาด้วยนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 0913805432

รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน 0897032825

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่