สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท.
สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท.

สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท.

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร (4 ระดับ) เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม

สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท.
สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท. 4

สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท.

เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1) 8 ชั่วโมง ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว รหัสหลักสูตร 65030
  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๒ (AI for Schools Level 2) 8 ชั่วโมง ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว รหัสหลักสูตร 65031
  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓ (AI for Schools Level 3) 8 ชั่วโมง ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว รหัสหลักสูตร 65032
  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4) 8 ชั่วโมง ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว รหัสหลักสูตร 65033
สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท. 5

เกณฑ์การผ่านการอบรม
เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป

ภาระงาน
แบบฝึกหัดท้ายคลิปทุกหัวข้อและการสร้างชิ้นงานส่งในระบบ แบบฝึกหัดสามารถกดส่งคำตอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยระบบจะใช้คะแนนจากการส่งคำตอบครั้งล่าสุด

คำแนะนำเพิ่มเติม
ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และได้คะแนน 75% ขึ้นไปถึงจะเข้าไปศึกษาเนื้อหาได้ และควรดูคลิปวิดีโอก่อนทำแบบฝึกหัด เนื่องจากคำถามจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 หลักสูตร เมื่ออบรมผ่านแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม จาก สสวท. 6

รายละเอียดเพิ่มเติม : สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่