ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ขอเชิญชวนผู้สอนหรือผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น (6 ชั่วโมง) ในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และประเมินผลการเรียนรู้ โดยหากผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาอบรมทันทีผ่านระบบออนไลน์

  • รายวิชา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Zoom Application
  • รายวิชา การจัดทำข้อสอบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Form
  • รายวิชา การสร้างหนังสือออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flip Album
  • รายวิชา การทำสื่อวิดีทัศน์ด้วยแอพพลิเคชั่น KineMaster
  • รายวิชา การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
  • รายวิชา การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม Photoshop
  • รายวิชา การสร้างสื่อโฆษณาเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับ Facebook
  • รายวิชา ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน

เข้าอบรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี 3
อบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรฟรี 4
บทความก่อนหน้านี้สพฐ. กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบ “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศธจ.ชัยนาท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

4 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่