ลิงก์แจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม เป็นการชั่วคราว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ลิงก์แจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 3
ลิงก์แจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 4

ผ่านเว็บไซต์ kspregis.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/42689/

เว็บไซต์สถาบันคุรุพัฒนา

สอบถามได้ที่ สถาบันคุรุพัฒนา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่