ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา

เปิดแล้ว…ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” โดยปีนี้ คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 งานวันครู 2566 ลงทะเบียน อบรม วันครู 2566 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา เกียรติบัตรวันครู 2566 เปิดให้อบรมในระยะที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ลิงก์อบรมคลิกเลยที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา

คำขวัญวันครู 2566

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

4 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา

หลักสูตร 1 หลักสูตรเทคนิคการใช้ Picture Book สร้างสุข ปลุกพลังคิด

หนังสือดี ๆ สักเล่มหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลย คุณครูเชื่ออย่างนั้นไหม? หลักสูตร “เทคนิคการใช้ Picture Book สร้างสุข ปลุกพลังคิด” โดยวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพจะพาคุณครูเข้าถึงหนังสือภาพ และแนะนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือภาพที่แฝงด้วยความสุข สนุกสนาน ที่จะช่วยปลุกพลังความคิดอย่างมีวิจารณญาณให้นักเรียนทุกช่วงวัยได้อย่างแยบยล

ด่วน...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
เปิดแล้ว...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 8

หลักสูตร 2 หลักสูตร Cyber Wellness

ปัจจุบันสื่อออนไลน์และดิจิทัล ได้กลายเป็นช่องทางสื่อสารหลักในชีวิตประจำวันของคนไทยดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันบนโลกออนไลน์ให้คนไทยมีความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

Cyber wellness จึงเป็นหลักสูตรที่ต้องการก้าวให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป ในยุคที่ผู้คนกลายเป็นชาวเน็ต เติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์ดิจิทัลและการสื่อสารในโลกออนไลน์เป็นเรื่องปกติจึงจำเป็นอย่างมากที่การปลูกฝังการเข้าถึงเทคโนโลยีและเท่าทันภัยออนไลน์ในทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องเดินหน้าต่อไป

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
เปิดแล้ว...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 9

หลักสูตร 3 หลักสูตรออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกในวิชาชีพครูสูการพัฒนาวิชาชีพโดยครูที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลถึงคุณภาพและผลลัพธ์ของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน

เปิดแล้ว...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 10

หลักสูตร 4 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา

เทคนิคเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สานต่ออาชีพ ความรู้คือคลั่งอาวุธ ยิ่งเรียนรู้มากก็สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น “หลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา” เพื่อเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษและนำไปใช้ต่อยอดวิชาชีพ

เปิดแล้ว...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 11

คำชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของกํารพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

เปิดแล้ว...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 12
เปิดแล้ว...ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 อบรมวันครู 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 13

หรือ รับชมถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel “khurusapha” ของคุรุสภา หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” (ไม่จำกัดจำนวน)

https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

หมายเหตุ :: รับเกียรติบัตร ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

รายละเอียดคลิกที่ : www.วันครู.com

บทความก่อนหน้านี้แจกโปรแกรม Excel คิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม เทคนิคเฉพาะของครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์
บทความถัดไปแบบทดสอบวัดความรู้วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่