อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู(โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า)

อบรม ฟรี 24 หลักสูตร วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้

ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6

วันที่ 11 มิถุนายน 2566

 • การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม 8 ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 • พัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Instructional Innovation and Digital Media)
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
 • กิจกรรม Active Learning เรื่องวิวัฒนาการหมู่เลือดและเนื้อเยื่อพืช
 • การประเมินเพื่อการเรียนรู้ สำหรับครูยุคใหม่
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในชุมชน
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7

วันที่ 17 มิถุนายน 2566

 • ทักษะสมอง EF กับการเรียนรู้
 • การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
 • ทักษะการตั้งคำถามเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • ผู้นำนันทนาการและการประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการสำหรับครู
 • การประยุกต์ใช้สมาธิตามแนวหลวงพ่อวิริยังค์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครู
 • เทคนิคการสอนฟิสิกส์ด้วยสื่ออนไลน์และการบูรณาการกับสถานการณ์รอบตัว
 • มหัศจรรย์โลกของซากดึกดำบรรพ์
 • การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
 • เทคนิคพิธีกรงานอวมงคลสำหรับครูเพื่อบริการท้องถิ่น
 • เพลงพื้นบ้านโคราชสู่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9

วันที่ 18 มิถุนายน 2566

 • ความรู้ทางการศึกษาพิเศษเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • พัฒนาคุณภาพ​การจัดการเรียนรู้​ประวัติศาสตร์​ด้วยโครงงานประวัติศาสตร์​
 • กฎหมายการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
 • การคำนวณเชิงพีชคณิตโดยใช้ชุดคำสั่ง CAS ในโปรแกรม GeoGebra
 • พัฒนาแนวความคิด (Concept) ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 • การเขียนงานวิจัยทางนาฏศิลป์
 • การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสุขภาวะทางจิตที่เข้มแข็ง
 • การวิจัยและพัฒนาสู่การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูและผู้บริหาร
อบรมออนไลน์ฟรี 24 หลักสูตร อบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู วันที่ 11,17-18 มิถุนายน 2566 นี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้ารับการอบรม

ลงทะเบียนที่ www.ittrain.nrru.ac.th/edutrain

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โทร 098-516-3554 Line ID 098-516-3554

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญรับชม คุรุสภา Live ครั้งที่ 3 บทบาทคุรุสภากับการพัฒนาการศึกษาไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. โดยคุรุสภา และ Wiriyah eduzones
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่