สสวท.เปิดลงทะเบียน อบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์) 23-24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.
สสวท.เปิดลงทะเบียน อบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์) 23-24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.

สสวท.เปิดลงทะเบียน อบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์) 23-24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวนคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “การจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์) “
วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook page IPST Thailand
https://www.facebook.com/ipst.thai

สสวท.เปิดลงทะเบียน อบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์) 23-24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.
สสวท.เปิดลงทะเบียน อบรมการจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์) 23-24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท. 2

ขอให้ท่านจัดเตรียมอุปกรณ์โดยดาวน์โหลดรายการได้ที่ https://bit.ly/44PToIZ
ผู้ที่เข้ารับการอบรมครบตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท.
และขอเชิญชวนผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการอบรมโดยส่งผลงานสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการเผยแพร่ รายละเอียดสามารถติดตามได้ในวันอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ปฐมวัย สสวท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่