เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ" แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดย Starfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร “ห้องเรียนฐานสมรรถนะ” แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดย Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนคุณครูและผู้สนใจมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านบทเรียนออนไลน์จาก Starfish Labz หลักสูตร ห้องเรียนฐานสมรรถนะ หลักสูตรนี้จะเริ่มปูพื้นฐานให้คุณครูมาทำความรู้จักกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ บทเรียนนี้ฟรี เรียนจบรับใบประกาศจาก Starfish Labz ฟรี!!

ห้องเรียนฐานสมรรถนะ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
– การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1 ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระวิชา แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ


– การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระวิชา แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ


– การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ" แนวทางในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดย Starfish Labz 4

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz

*** เมื่อเรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี จาก Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่