สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเสนอการใช้ระบบ School Health Hero ทั้งนี้ได้เชิญชวนคุณครูที่เป็นสมาชิกระบบ School Health Hero เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น โดยสามารถแนบหลักฐานการเป็นสมาชิกระบบ School Health Hero แทนหลักฐานการชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์การอบรมฟรี หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น โดยกรมสุขภาพจิต และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สมัครเข้าอบรมคลิกที่ https://www.thaiteentraining.com/ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางฝึกทักษะพื้นฐานการให้การปรึกษาวัยรุ่นเบื้องต้นที่ใช้สำหรับผู้ทำงานกับวัยรุ่น

module 1 การอบรม online training 6 บทเรียน เรื่องพื้นฐานการให้การปรึกษาวัยรุ่น และ 11 บทเรียนเรื่องการให้การปรึกษาประเด็นวัยรุ่นและการให้การปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลง เมื่ออบ module 1 ท่นจะได้รับประกาศนิยบัตรรับรองการจบหลักสูตร

ครูที่ใช้งาน School Health HERO สามารถสมัครเรียน ได้ฟรี!!! หลักสูตรให้การปรึกษาวัยรุ่น module1

เพียงท่านแนบ หน้าจอที่มีชื่อของท่านในหน้าเว็บ HERO คังตัวอย่าง เป็นเอกสารแนบ ในการสมัครสมาชิก

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 12

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 13

สมัครเข้าอบรมคลิกที่ https://www.thaiteentraining.com/

ให้คุณครูแนบ หน้าจอที่มีชื่อของท่านในหน้าเว็บ HERO เป็นเอกสารแนบ
แทนหลักฐานการชำระเงิน ในการสมัครสมาชิก

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี มีเกียรติบัตร 10 ใบ โดยกรมสุขภาพจิต
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 14

หลักสูตร Thaiteentraining.com บทเรียนเบื้องต้น 6 วิชา

1) เตรียมตัวเองก่อนให้การปรึกษาวัยรุ่น (40 นาที)

2) ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับวัยรุ่น (20 นาที)

3) เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับวัยรุ่น (15 นาที)

4) กระบวนการการให้การปรึกษาวัยรุ่น (พื้นฐาน) (32 นาที)

5) วิเคราะห์ปัญหาทางจิดสังคมวัยรุ่น (45 นาที)

6) การสร้างสัมพันภาพและตกลงบริการกับวัยรุ่นและครอบครัว (50 นาที)

บทเรียนการให้การปรึกษา 11 วิชา

7) การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า (1 ชั่วโมง 20 นาที)

8) การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง (35 นาที)

9) การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) (45 นาที)

10) การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด (1 ชั่วโมง 10 นาที)

11) การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด (กรณีศึกษา) (20 นาที)

12) การให้การปกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมผิวเตอร์ (55 นาที)

13) การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) (60 นาที)

14) การให้การปรึกษาครอบครัว (50 นาที)

15) การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ (1 ชั่วโมง 10 นาที)

16) การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ /social media (45 นาที)

17) MB การดูแลวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง (Self-harm) Caring for adolescent with self-harming behavior

18) Caring for adolescent with self-harming behavior

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 15

สมัครเข้าอบรมคลิกที่ https://www.thaiteentraining.com/

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 16
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 17
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 18
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 19
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 20
สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 21

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สพฐ.เชิญชวน ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น อบรมฟรี เรียนจบรับเกียรติบัตร โดยกรมสุขภาพจิต 22

คู่มือการใช้งาน

เอกสารคู่มือการใช้งานที่สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานได้

ชื่อคู่มือดาวน์โหลด
การสมัครสมาชิกดาวน์โหลด
การเข้าเรียนและทำแบบทดสอบดาวน์โหลด
การพิมพ์ใบประกาศดาวน์โหลด
การขอสอบใหม่ดาวน์โหลด

ที่มา : สพฐ. | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (thaiteentraining.com)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่