ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำทักษะทางดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างโอกาสในการจ้างงาน เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ได้รับทักษะเชิงดิจิทัลที่มีมาตรฐานที่เป็นต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะที่1 มีผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรทักษะดิจิทัลถึง 280,000 คน ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 4

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญผู้สนใจหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาผู้ใหญ่ สมัครเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นตั้งแต่ระดับพื้นฐานการฝึกอบรม

หลักสูตรที่มีให้อบรม เช่นMicrosoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ไปจนถึงระดับกลางซึ่งมีทั้งหมด 11 หลักสูตร เช่น การพัฒนาแอปพริเคชันบนโทรศัพท์มือถือและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเรียนและเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ดิจิทัลพื้นฐานการใช้งานออนไลน์รวมทั้งสามารถตระหนักรู้ภัยไซเบอร์

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
• ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
• ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่
• ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ อินเตอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

เริ่มเรียนอย่างไร?
เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์
บทที่ 3 การสื่อสารออนไลน์
บทที่ 4 การมีส่วนรวมทางออนไลน์อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
บทที่ 5 การสร้างเนื้อหาออนไลน์
บทที่ 6 การทำงานร่วมกันและจัดการเนื้อหาดิจิทัล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลิงก์อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน) เรียนจบรับใบประกาศ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และบริษัทไมโครโซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 5

>>ลิงก์เข้าอบรม<<

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่