อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาครู สคบศ.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาครู สคบศ.

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาครู สคบศ.

ถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning

อบรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร อ.จิตปภา สุพันธะ

การได้รับเกียรติบัตร ท่านจะต้องทำแบบสอบหลังการพัฒนา (เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60) และตอบแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาครู สคบศ. 2

รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผู้ได้รับเกียรติบัตรจะต้องตอบแบบประเมินวิทยากร ความพึงพอใจ และทดสอบหลังการอบรม

ขอบคุณที่มา :: กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่