ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากเพจ กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากเพจ กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่จัดโครงการเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” ผู้ส่งผลงานประพันธ์จะได้รับ “เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมกิจกรรม” ทุกท่านค่ะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๔ รางวัลจะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์และของที่ระลึกจากกองทุน ฯ

รายละเอียดการส่งผลงานประพันธ์
**เลือกแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพหรือกาพย์ยานี ความยาว ๕ บท
**นำเสนอผลงานรูปแบบ MS Word พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
**ส่งไฟล์ได้ที่อีเมล soonthornphumemorialfund@gmail.com
**ผู้ส่งผลงาน ๑ ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ ๑ ชิ้นงาน

เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับผลงานประพันธ์ที่ได้รับคัดเลือกรับเงินรางวัล
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
** เผยแพร่ผลงานหน้าเพจเฟซบุ๊กกองทุน ฯ
** พร้อมรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์และของที่ระลึกจากกองทุน ฯ
มาร่วมสนุกกันนะคะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากเพจ กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ 2

๑.ผู้ที่สนใจทุกช่วงวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานประพันธ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่อีเมล soonthornphumemorialfund@gmail.com กองทุนฯ จะตอบกลับข้อความที่อีเมลของทุกท่านเพื่อยืนยันการรับผลงานประพันธ์ค่ะ

๒.กองทุนฯ รบกวนให้ทุกท่านส่งเป็นไฟล์ word เนื่องจากเมื่อได้รับรางวัลกองทุนฯ จะได้นำบทประพันธ์มาจัดทำโปสเตอร์ประกาศผลงานหน้าเพจเฟซบุ๊กกองทุนค่ะ

๓.ผู้ส่งผลงานประพันธ์จะได้รับ “เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมกิจกรรม” ทุกท่านค่ะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๔ รางวัลจะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์และของที่ระลึกจากกองทุน ฯ

ขอบคุณที่มา : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่