สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ
สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ" กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ” กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด โดยการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาแล้วส่งผลดีต่อผู้เรียน เนื่องจากผู้สอนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้โดยตรง นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดให้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอด เทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อความเป็นเลิศ” สามารถส่งได้ ทุกสาขาวิชาและไม่จํากัดจํานวนคลิป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เวลาของคลิปวิดีโอไม่เกิน ๑๕ นาที

๒. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเอง และไม่เคยเผยแพร่ ลงสื่อใด ๆ ไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ของบุคคลอื่น

๓. มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเป็น Link ของ Youtube ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E – mail : award.hcem@gmail.com พร้อมแผ่น CD ไปยังศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร สําหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรและออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และช่องทางอื่น ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ" กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอด เทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อความเป็นเลิศ” กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่