ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด OEC Talks ครั้งที่ 6

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE (Desired Outcomes of Education)

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 08.30 – 16.00 น.

กำหนดการและหัวข้อเสวนา (ฉบับอัปเดต)
https://bit.ly/3D7ZQRp

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา 5

การรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน
.
โดยจะมีการแจ้งลิงก์ลงทะเบียน ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น.

และจะปิดระบบอัตโนมัติ เมื่อครบจำนวน || หรือภายในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
.
2) *** โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
3) ประกาศ • รายชื่อและเลขที่ประจำตัว • ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จ
ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
.
4) ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code
.
5) โดยจะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)
.
โดยจะขึ้นภาพ QR Code >> ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
.
ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> ในเวลา 22.00 น.
.
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น **

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา


.
สอบถามเรื่องเกียรติบัตร ได้ที่ • LINE: @oecnews | http://line.me/ti/p/@OECNews
.
มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันนะคะ
.OECTalks #OECnews #สภาการศึกษา

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา 6
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา 7

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนอย่างไรให้พัฒนาเด็กไทยได้ตาม DOE วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3xfA4Hk

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16:00 น. ทาง Facebook, Blockdit “OEC News สภาการศึกษา“

OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่