โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท
โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท
โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดทำคลิป 
“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

แบ่งเป็น 2 ระดับ
-ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
-ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 110,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย ระดับละ 10 รางวัล
รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

การเปิดรับสมัครและส่งผลงานวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่  www.twtvdo.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่