มาแล้ว สอบภาค ก. ปี 2567 "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
มาแล้ว สอบภาค ก. ปี 2567 "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

มาแล้ว สอบก.พ. ภาค ก. ปี 2567 “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !! โดยการ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 (เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง) ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

มาแล้ว สอบภาค ก. ปี 2567 "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
มาแล้ว สอบภาค ก. ปี 2567 "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 3

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลล่วงหน้า

มาแล้ว สอบภาค ก. ปี 2567 "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 4

ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

*หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น ***ยังไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.***

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567)
.
ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หมายเหตุ การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)

เงื่อนไข*** 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

  1. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
  2. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15

Cr : เพจสำนักงาน ก.พ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่