สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ AI for Schools Level 3 อบรมฟรี ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564
สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ AI for Schools Level 3 อบรมฟรี ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564

สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ AI for Schools Level 3 อบรมฟรี ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 ครูอาชีพ ดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์ โดยสสวท. อบรมผ่านเว็บไซต์ teacherpd.ipst.ac.th หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level 3) เปิดลงทะเบียนและเริ่มเรียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ AI for Schools Level 3 อบรมฟรี ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564
สสวท.เปิดอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ AI for Schools Level 3 อบรมฟรี ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

  1. แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน (AL For school)หลักสูตร 3
  2. หลักการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่อง
  3. ข้อมูลในการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
  4. การจำแนกประเภทด้วยต้นไม้ตัดสินใจ
  5. การถดถอยเชิงเส้น
  6. ผลกระทบของข้อมูลต่อโมเดล

จำนวนชั่วโมงเรียน

8 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 75% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 3 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 2 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นบุคคลทั่วไป ที่สนใจพัฒนาความรู้ด้าน AI
  2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
  3. มีความรู้ภาษาไพทอนในระดับปานกลางขึ้นไป

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และต้องได้คะแนนมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสามารถเข้าศึกษาในบทเรียนได้

เข้าอบรมคลิกที่นี่

หมายเหตุ : เข้ารับการอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (สามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่