สสวท. เชิญชวนนักเรียน ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ
สสวท. เชิญชวนนักเรียน ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำงานวิจัยหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(GLOBE SRC) และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (TJWP) เข้าร่วมการประกวด ดังนี้

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ

1. การประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021) การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

การรับสมัคร:สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:นักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศหมายเหตุ นักเรียน 2-3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีมลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ และ ดาวโหลดคู่มือการประกวดได้ที่ QR code

2. การประกวด Thailand Junior Water Prize 2021 ( TJWP 2021 ) การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

การรับสมัคร:สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

2. มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)

3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น

4. สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

ทีมชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2021 วันที่ 23 -27 สิงหาคม 2564 ติดตามรายละเอียด สมัครออนไลน์และดาวโหลดคู่มือการประกวดได้ที่ QR code เฟซบุ๊คโครงการ GLOBE Thailand https://www.facebook.com/globethailand2015 สอบถามที่ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) โทร 02-392-4021 ต่อ 1124 ,1128 อีเมล globethailand2020@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : Facebook Globe Thailand

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่