หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

1050
0
สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
สสวท. รับสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สสวท. รับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง 15-19 ปี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 (Thailand Junior Water Prize 2022)

ทีมชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2022 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครส่งผลงาน

1 คณะผู้วิจัย จะต้องศึกษาในโรงเรียน โดยมีอายุระหว่าง 15-19 ปี และครูที่ปรึกษางานวิจัย จะต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
2 โรงเรียนสามารถส่งผลงาน 1 ผลงาน (ครู 1 และนักเรียน 2 คน/ทีม)
3 การส่งผลงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ สสวท. กำหนดในคู่มือ

การส่งผลงาน

สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110 (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2022”) โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดคู่มือการประกวด แบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล TJWP2022 ได้ที่ shorturl.at/qtKV9

ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize 2022 สามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
1) E-mail: tjwp@proj.ipst.ac.th
2) ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ ได้ที่ shorturl.at/gpqyQ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=105

บทความก่อนหน้านี้เช็ควันหยุดราชการ และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
บทความถัดไปขั้นตอนการตรวจเยี่ยม Online สำหรับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สมศ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่