กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน

ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนกลาง สมัครได้ที่ กรมการศาสนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตามที่กำหนด

กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรมการศาสนา โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๐ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่