สมศ.จัดเสวนาออนไลน์แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 1 มีนาคม 2564 รับใบประกาศออนไลน์ฟรี!!
สมศ.จัดเสวนาออนไลน์แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 1 มีนาคม 2564 รับใบประกาศออนไลน์ฟรี!!

สมศ.จัดเสวนาออนไลน์แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 1 มีนาคม 2564 รับใบประกาศออนไลน์ฟรี!!

สมศ.จัดเสวนาออนไลน์แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 1 มีนาคม 2564 รับใบประกาศออนไลน์ฟรี!!
สมศ.จัดเสวนาออนไลน์แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 1 มีนาคม 2564 รับใบประกาศออนไลน์ฟรี!!

การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ให้กับสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ และด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สมศ. จึงขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” วิทยากร โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์ จากการเข้าร่วมชมการเสวนาและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวอย่างเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตรออนไลน์
ตัวอย่างเกียรติบัตรออนไลน์

คลิกติดตามเพจเพื่อรับชมการเสวนาคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สมศ. โทรศัพท์ 0 2216 3955 ต่อ 152-156, 168 หรืออีเมล์ pprds@onesqa.or.th

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่