เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.

สพฐ.เปิดรับสมัครแล้วโครงการ อบรมออนไลน์พัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

สมรรถนะดิจิทัลระดับกลางขั้นที่ 4 (Intermediate Digital Competency: DC4)

การริเริ่ม พัฒนางาน กำหนดและเลือกใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มการใช้เครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโดยใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 11

อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
ลิงก์สมัครอบรมโครงการ พัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรังครูสังกัด สพฐ. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

>> ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

ลิงค์สำหรับเข้าสู่ระบบอบรม
https://learning-obec.com

ลิงค์ Infographic ประชาสัมพันธ์โครงการ และขั้นตอนการใช้งานโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/…/1POkdvKUks269s2gDLBiBJ7dYaow…

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 12

โปรดอ่าน!!

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 13

ขั้นตอนการอบรม

1.เข้าใช้งานครั้งแรก กรอกวัน เดือน ปีพ.ศ.เกิด เข้าสู่ระบบ (เช่น 01012531)

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 14

2.เรียนแต่ละคลิปให้ครบ 80% ขึ้นไป แล้วปุ่มแบบฝึกหัดจะแสดงขึ้นมาให้ทำ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ 70% ขึ้นไปจึงจะผ่าน ตรวจสอบสถานะการเรียนที่ : https://learning-obec.com/status/

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 15

3.หากสถานะการเรียนทุกคลิปไม่ใช่ 80% หรือไม่เป็นสีเขียว ปุ่มแบบฝึกหัดจะไม่แสดงขึ้นมาให้เห็น

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 16

4. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผ่าน 70% จึงจะผ่าน

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 17

5. จะต้องทำแบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติให้ครบทุกข้อ ปุ่มส่งคำตอบจึงจะปรากฎขึ้นมา

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ.
เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 18

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เปิดแล้ว ลิงก์สมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ระดับกลาง DC4-DC7 ปี 2566 สำหรับครูสังกัด สพฐ. 19

>>ลงทะเบียนคลิก<<

**หมายเหตุ**

อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับท่านที่มีบัญชีใช้งานอยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนตามวันที่กำหนดได้เลย โดยเข้าใช้งานได้ที่ https://learning-obec.com

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่