สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสุนทรภู่และสัปตาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕’๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีไทย พร้อมกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทงการศึกษาออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับกิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ให้นักเรียนมีเวทีนำเสนอผลงานด้านภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ต้านทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะการดู และทักษะการพูดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญชวนให้สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งภาพกิจกรรม จำนวน ๒ ภาพ คือ

๑) ภาพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยหรือผ้าไทย

๒) ภาพบรรยายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวันสุนทรภู่หรือวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ

กำหนดการร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น ๒ วัน ดังนี้

๑) วันสุนทรภู่ ส่งภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ ๒) วันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยส่งผ่านระบบออนไลน์ Google Forms ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้https://forms.gle/UXooMWtbRsfbsepse หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในหนังสือราชการฉบับนี้

สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 3
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ ส่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

>>ร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่<<

ขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่