สพฐ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ส่งผลงานถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564
สพฐ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ส่งผลงานถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564

สพฐ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ส่งผลงานถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564

สพฐ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ส่งผลงานถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564
สพฐ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ส่งผลงานถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564


แนวคิด

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  เนื่องด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

วางรากฐานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development Project ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://obecyounginventor.innoobec-project.com/

บทความก่อนหน้านี้สรุปเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครูแนวใหม่จะประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
บทความถัดไปผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่​ ประจำปี​ 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่