ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 อัตรา!!

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 2

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง)และทหารกองหนุน เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 30 ปี (นับตั้งแต่วันสมัครวันแรก)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563
ณ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.0 2297 7018

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cyber.rta.mi.th/download/13-01-63.pdf

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 30 ปี (นับตั้งแต่วันสมัครวันแรก)
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.0 2297 7018

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cyber.rta.mi.th/download/15-01-63.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่