ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา
ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา

ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา

การลงทะเบียนฝึกอบรม เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงนศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และมหาวิทยาลัย ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา
ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา 3

การเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

  1. ถ้าท่านมีผลงานวิจัยและประสงค์จะเสนอเพื่อเผยแพรในระบบฐานข้อมูลฯ ให้เตรียมไฟล์งานวิจัยเพื่อ
    ประกอบการเรียนด้วย
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๑-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐, ๑๓๑๕, ๑๓๑๗
    *หมายเหตุ : ลงทะเบียนได้รอบละ ๓๐๐ คน เนื่องจากจะมีการฝึกปฏิบัติให้ทดลองบันทึกผลงานวิจัยของท่าน
    (ถ้ามี) เพื่อบันทึกในฟอร์มส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนคน เพื่อให้ช่องทางก าร
    สื่อสารรับส่งข้อมูลไม่ล่าช้าเกินไป

กำหนดจัดอบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น

รอบ 1 วันที่ 17 มกราคม 2565
>>> ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/nSGxVMX

รอบ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565
>>> ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/Luhmm1X

รอบ 3 วันที่ 24 มกราคม 2565
>>> ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/R9WqSos

รอบ 4 วันที่ 26 มกราคม 2565
>>> ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/JbDMM4p

รอบ 5 วันที่ 31 มกราคม 2565
>>> ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/Mvcgvj7

กำหนดการฝึกอบรม

ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา
ด่วนจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) อบรม 5 รอบ รอบละ 300 คนเท่านั้น จัดโดยสภาการศึกษา 4

ขอบคุณ OEC News สภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่