วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร การประชุมวิชาการ วทร.24 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2564
วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร การประชุมวิชาการ วทร.24 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2564

วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร การประชุมวิชาการ วทร.24 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online)  ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานในรูปแบบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์

*โดยมีเงื่อนไขว่า “ท่านต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานในระบบและทำแบบประเมินการเข้าร่วมประชุมวิชาการ” และเข้าทำแบบประเมินได้

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 (ตั้งแต่เวลา 9.00 น.) ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (24.00 น.) โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร การประชุมวิชาการ วทร.24 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2564
วิธีการ ดาวน์โหลด เกียรติบัตร การประชุม วิชาการ วทร.24 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2564

1) เข้าไปที่ https://wtr.ipst.ac.th/

2) เลือกปุ่มสีเหลือง “ทำแบบประเมินและดาวน์โหลดเกียรติบัตร ที่นี่”

3) Login เข้าสู่ระบบลงทะเบียน วทร.24 (ที่มุมขวาบน)

4) เลือก tab “Documents”

5) เลือก “แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงาน วทร. 24”

6) ทำแบบประเมิน (ให้ครบทุกข้อ) และกด “ส่งคำตอบ”

7) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ที่ Tab “Profile”

กรณีมีปัญหา :: ส่งเมล แจ้งรายละเอียด พร้อมชื่อ นามสกุล มาที่ secretary_WTR24@ipst.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่