อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

𝗖𝗛𝗨𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗢𝗖 วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตร และก้าวแรก Coding รุ่นที่ 5 จะพาทุกคนไปเรียนรู้ทักษะทางวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศ การมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สำหรับวิชา วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตร และก้าวแรก Coding จะมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

เนื้อหารายวิชา

เนื้อหารายวิชา วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding ประกอบด้วย

บทที่ 1 โลกดิจิทัล

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ

บทที่ 3 แนวคิดเชิงคำนวณ

บทที่ 4 ก้าวแรก Coding

อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4

เข้าเรียนเลย! https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/49625
เรียนได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนฟรี‼️ พร้อมรับใบ Certificate เหมือนเดิมจ้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/course-detail/49

ขอบคุณที่มา:: CHULA MOOC

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่