ขอเชิญอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณสำหรับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณสำหรับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ขอเชิญอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณสำหรับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

โค้ดดิ้ง Unplugged Coding สำหรับปฐมวัย คือการเรียนวิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เน้นเรียนแบบทำกิจกรรม เกมส์ เป็นต้น เรียนรู้จากการลงมือทำ ดังนั้นจะไม่ใช่แค่วิทยาการคำนวณอย่างเดียวที่ได้จากการทำกิจกรรม Unplugged ยังได้เรียนรู้ในเรื่อง การเขียนโปรแกรม การสร้างอัลกอริทึม การใช้คอมพิวเตอร์วิทยาการแบบพื้นฐาน การแก้ปัญหา และที่สำคัญกิจกรรม Unplugged ยังช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสนิทกันมากขึ้น เปรียบเสมือนกับการเปิดใจก่อนเรียน และกิจกรรม Unplugged สามารถเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตามโจทย์ที่ได้ออกแบบ

เข้าอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณสำหรับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณสำหรับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สืบค้นเกียรติบัตร

หากดาวน์โหลดไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ หรือดูวิธีการดาวน์โหลดด้านล่าง

วิธีค้นหาวุฒิบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณสำหรับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 3

1.เข้าเว็บไซต์ในเมนูค้นหา 

หลักสูตรอื่น ๆ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่