อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)
อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)

อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า รหัส 64111 โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)

ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำ อบรมออนไลน์โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครูสามารถเลือกเรียน 16 หลักสูตร และนำผลการเรียนมานับชั่วโมงการพัฒนา เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ | หนังสือรับรองหลักสูตร ศธ.04289/1077

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning

หลักสูตร WMD1202 : วางแผนการเงิน หลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

คำอธิบายหลักสูตร
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์
เข้าใจแนวทางการจัดสรรเงินออมก้อนสุดท้าย เพื่อให้วางแผนใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ และวางแผนลงทุนในวัยหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้จักสิทธิผู้สูงอายุตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ใกล้เกษียณหรือผู้ที่เกษียณแล้ว

ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)

การรับวุฒิบัตร
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า รหัส 64111 โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)
อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการ เงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า รหัส 64111 โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)
อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า รหัส 64111 โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)
อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผน การเงิน หลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า รหัส 64111 โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)
อบรมออนไลน์ ฟรี!! หลักสูตร วางแผนการเงิน หลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า โดย SET e-Learning พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี (นับชั่วโมงได้)

เอกสารรับรองหลักสูตร

หนังสือรับรองหลักสูตร คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี รายงานการอบรมออนไลน์ OTD 1401 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครดิตครูสุรีรัตน์ บุญหล้า
บทความถัดไปเผยแพร่ตัวอย่างแบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ใช้คะแนนสอบปลายภาค) 2/2564 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่