แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” วันล้ออายุ ๑๑๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” วันล้ออายุ ๑๑๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” วันล้ออายุ ๑๑๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” เนื่องในวาระ “วันล้ออายุ ๑๑๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก” ผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

วันที่ 27 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด พระธรรมโกศาจารย์ หรือ พุทธทาสภิกขุ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในศตวรรษที่ 20 ท่านเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ละสังขารวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 วันที่ 27 พ.ค. ปีนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 117 ของท่านพุทธทาส มีการจัดงานวันล้ออายุ 117 ปี พุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ ระหว่างวันที่ 24-27 พค.

สำหรับความหมายของคำว่า วันล้ออายุนั้น ท่านพุทธทาสอธิบายว่า

“การจัดงานในลักษณะที่เคยหลงอายุ รักอายุ ฉลองอายุ อะไรต่างๆ นี้ ควรจะเปลี่ยนเป็น ล้ออายุ เลิกอายุ แล้วก็เหนืออายุ นั่นแหละคือความหมายที่เป็นการเหนือกิเลส..ทำให้เป็นตัวอย่างที่คนข้างหลังจะถือเอาเป็นตัวอย่างได้ให้เป็นการทำลายกิเลส คือความเห็นแก่ตัว กูจะไม่เอากับมึง ความเห็นแก่ตัวในความหมายใดๆ ก็ดี”

“การล้ออายุ และการให้ของขวัญวันล้ออายุ อย่างที่กระทำกันอยู่ที่สวนโมกข์นั้น มีผลทางจิตใจในความไม่ประมาทและรู้จักตัวเองดีขึ้นทุกปี ขอฝากไว้สำหรับรักษากันไว้สืบต่อไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของทุกคน”
วิธีการคือ ให้มีการอดอาหารทั้งวัน เพื่อพิสูจน์ว่า การอดอาหารวันเดียวนั้นไม่ตาย เหมือนทารกที่เพิ่งเกิด ยังกินอะไร ไม่เป็นก็อยู่ได้เหมือนกัน ตลอดทั้งวันจะมีการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อ ประหารอาสวกิเลส คือ กิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ

งานวันล้ออายุจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2509 และจัดต่อเนื่องกันมา แม้เมื่อท่านละสังขารไปแล้ว ที่สวนโมกขพลรามก็ยังคงกิจกรรมนี้สืบมาทุกปี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” วันล้ออายุ ๑๑๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” วันล้ออายุ ๑๑๗ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของโลก ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 2

บทความก่อนหน้านี้ตัวอย่าง ข้อเสนอแนะจุดเด่น และจุดด้อย การประเมินวิทยฐานะครู ในระบบ DPA
บทความถัดไปตัวอย่างการนำเสนอด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ ในระบบ dpa
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่