คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู เพื่อสร้างจิตสำนึกในพระคุณของครู และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานวันครู

คุรุสภาจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่  ส่งเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 – 5 คน หรือส่งผลงานดี่ยว  ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 0.30 – 1 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น (สปอตวิทยุ 1 ผลงาน และสปอตโทรทัศน์ 1 ผลงาน) การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต โดยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น เพลงประกอบ และอื่นๆ ที่นำมาใช้ในผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด หากปรากฏภายหลังว่ามีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทางผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอตัดสิทธิการประกวดและไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องคำนึงถึงการใช้ภาษา คำต้องห้าม และมารยาทที่ใช้ในการสื่อสาร

นอกจากนี้ ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องรับรองการส่งผลงานเข้าประกวดว่าถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และให้ความยินยอมแก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ให้ไว้กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานวันครู และผลงานเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)

สปอตวิทยุวันครู

มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท

สปอตโทรทัศน์วันครู

มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน  2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566” โดยกรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน และลิงค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์งานวันครู ปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 3

ดาวน์โหลด

!! ประกาศการจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด!! โปสเตอร์การประกวดฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2566

ขอบคุณที่มา : คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่