อบรมออนไลน์ฟรี วัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรมออนไลน์ฟรี วัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

อบรมออนไลน์ฟรี วัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดยมีการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 2 หลักสูตร การวัดและประเมินผล สามารถลงทะเบียนอบรมในลิงก์ด้านล่าง

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “วัดและประเมินผล อย่างไร ใน Active Learning” อบรมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ฟรี วัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรมออนไลน์ฟรี วัดและประเมินผลอย่างไรใน Active Learning 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 3

โดยสามารถติดต่อสอบถาม และติดตามรายละเอียดกิจกรรมตาม QR Code ในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาด้วยนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 0913805432

รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน 0897032825

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทความก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รับเกียรติบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่