กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร
กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร "วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๕" เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๕ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – ๙ มกราคม ๒๕๖๕

วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๕ เฟ้นหาสุดยอดผู้นำทางวัฒนธรรม รับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีใจรักงานวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – ๙ มกราคม ๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร "วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๕" เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕
กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร "วัฒนธรรมวินิต ๒๕๖๕" เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ 2

คุณสมบัติ

– อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน) ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
– ไม่เคยได้รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ ประจําปี ๒๕๖๒ และประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ และประจําปี ๒๕๖๔ จากกระทรวงวัฒนธรรม (ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)
– คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
– ต้องทํากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกคลิปวิดีโอ การทํากิจกรรม และตัดต่อคลิปวิดีโอ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ
– เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็น “วัฒนธรรมวินิต” แล้ว ต้องมีความพร้อม เข้าร่วมกิจกรรม ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

* หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะสมัครได้เพียง ๑ แห่งเท่านั้น
ทั้งนี้ ไม่จํากัดเงื่อนไขในการสมัครตามพื้นที่ภูมิลําเนา พื้นที่สถานศึกษา หรือเงื่อนไขอื่น ๆ และไม่จํากัดเชื้อชาติ สัญชาติ ในการสมัคร

สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา : Facebook 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่