ลุ้นสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ !!! คาด ก.พ.66 ได้สอบ

นายอัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสอบอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว่า ขณะนี้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างรอยต่อของพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว และมีผลให้อํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่

ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดให้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

ลุ้นสอบครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ !!! คาด ก.พ.66 ได้สอบ 2

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าระหว่างรอยต่อของการดำเนินการเปลี่ยนผ่านของคำสั่งคสช.ฉบับที่ 19/2560 กฎหมายระบุว่างานในส่วนของบุคคลเรื่องไหนที่ยังค้างอยู่ก็สามารถดำเนินการได้ต่อนั้น ต้องเริ่มต้นจากกระบวนการที่กศจ.ได้อนุมัติให้มีการจัดสอบไว้ก่อนแล้ว แต่ในส่วนของครูผู้ช่วยกรณีพิเศษยังไม่มีการดำเนินการจึงต้องรอองค์ประกอบของเขตพื้นที่ตามคำสั่งฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อนถึงจะดำเนินการประกาศจัดสอบโดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชุดใหม่ต่อไป

ดังนั้นการจัดคนเข้าระบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำได้ตำแหน่งเดียวคือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพราะดำเนินการโดยส่วนกลาง ส่วนตำแหน่งอื่นๆ เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ช่วย ต้องรอการเปลี่ยนผ่านของกฎหมายใหม่ก่อน ทั้งนี้ครูไม่ต้องกังวลการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษดำเนินการอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ เพราะองค์ประกอบของเขตพื้นที่จะทำให้แล้วเสร็จในเดือนก.พ. 2566.

ขอบคุณที่มา :: Facebook ข่าวจริงเข้าหู At_HeaR

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่