เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 KSP Webinar 2022 จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 อบรมคุรุสภา 65 อบรมคุรุสภา 2565 โดยผู้อบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากคุรุสภา นับเป็นกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูได้

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 KSP Webinar 2022 จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้

เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 KSP Webinar 2022 จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 6

สำหรับการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ ในปีนี้ จัดผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 16 EP รับ EP ละ 5,000 คน ดังนี้  

EP. 1 : เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียนผ่านนวัตกรรม  
EP. 2 : เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน  
EP. 3 : พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ 
EP. 4 : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
EP. 5 : พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม
EP. 6 :  เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต
EP. 7 : มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss
EP. 8 : จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน
EP. 9 : มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss
EP. 10 : Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education
EP. 11 : มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)
EP. 12 : ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู
EP. 13 : หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด
EP. 14 : การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
EP. 15 : อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด
EP. 16 : ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยเกียรติบัตรที่ได้รับจะแยกตามหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อที่เลือกเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้
****ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ผ่าน LINE OFFICIAL LINE ID: @KSPWEBINAR2565

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 KSP Webinar 2022 จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 7

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

โหลดเกียรติบัตรที่ >> @kspwebinar2565

ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมฯและรับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่าน Line Official Line ID: @kspwebinar2565 หรือ: https://lin.ee/Wzy8Jx8 (ที่เมนูรับเกียรติบัตร)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 KSP Webinar 2022 จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 KSP Webinar 2022 จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  และติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ @kspwebinar2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่