ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” โดยปีนี้ คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 งานวันครู 2566 ลงทะเบียน อบรม วันครู 2566 หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา เกียรติบัตรวันครู 2566 เปิดให้อบรมในระยะที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ลิงก์อบรมคลิกเลยที่นี่

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา

คำขวัญวันครู 2566

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

คุรุสภาขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (Virtual) “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ผ่าน Zoom webinar จำนวน 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 3,000 คน (รับเกียรติบัตรออนไลน์การเข้าร่วมกิจกรรมจากคุรุสภา)

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 8
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 9
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 10
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 11

ผ่าน Zoom webinar จำนวน 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 3,000 คน (รับเกียรติบัตรออนไลน์การเข้าร่วมกิจกรรมจากคุรุสภา)

(คำชี้แจงฯ bit.ly/3Xr1dS1)

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา 12

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หรือ รับชมถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel “khurusapha” ของคุรุสภา หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” (ไม่จำกัดจำนวน)

https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

หมายเหตุ :: รับเกียรติบัตร ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

รายละเอียดคลิกที่ : www.วันครู.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่