ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564

ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564

แบบสอบถามความคิดเห็น
หลักสูตรที่ 1 “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
  หลักสูตร“วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย”
  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คำชี้แจง

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
      และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
      หลักสูตร “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย”

  2.  แบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
       ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย”
       ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดให้ตอบ ถึง 16.00 น 6 สิงหาคม 2564

คลิกทำแบบสอบถามที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
บทความถัดไปสพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด เรื่อง การเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เปลี่ยนเป็นเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์ หรือวิธีอื่นเพื่อความปลอดภัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่