ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย” เรื่อง “หัวใจนักรบกับมุมมองด้านต่างๆ ทางสังคม” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย เรื่อง “หัวใจนักรบกับมุมมองด้านต่างๆ ทางสังคม “

จัดทำโดยสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย” เรื่อง “หัวใจนักรบกับมุมมองด้านต่างๆ ทางสังคม” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย” เรื่อง “หัวใจนักรบกับมุมมองด้านต่างๆ ทางสังคม” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 4

ทำแบบประเมินคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่