ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร หัวข้อ การบริหารนวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โดย RCIM

RCIMSTATION “ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 19.30 น. ” พบกัน ในหัวข้อ “การบริหารนวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล The Management of innovative learning ecosystems in the Digital Era” การบรรยายผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร หัวข้อ การบริหารนวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โดย RCIM 3

แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งต่อไป
แบบประเมิน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

หลังจากทำแบบประเมินความพึงพอใจท่านจะได้รับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร หัวข้อ การบริหารนวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โดย RCIM 4

ติดตามได้ที่ทางช่องทาง Facebook “RCIM ” รายการ Rcim Station …..อย่าลืมติดตาม/อัพเดทความรู้ —————————- https://www.facebook.com/rcim.rmutr

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่