ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร สมศ. โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 2

ประเภท : การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

วันที่จัดกิจกรรม : 7 ธันวาคม 2565

เวลาดำเนินกิจกรรม : 09.00 – 12.00 น.
Facebook Live : เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน โดยผลของการสำรวจจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมิน : โครงการส่งเสริมฯ ศพด. (07-12-65) Online – Link 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_fDkLx8Q8WT040RfVsgQf0uSIHe50GyO3zFNLqXjfltGydg/viewform

แบบประเมิน : โครงการส่งเสริมฯ ศพด. (07-12-65) Online – Link 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGN0aqi1PCEWOB599d-Lw7JrLYVBgBUr4jErWhUwQfZKA9Tw/viewform

ตรวจสอบรายชื่อการตอบแบบประเมิน https://bit.ly/3BAU1dR

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน โดยผลของการสำรวจจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่