แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.
แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการอบรมออนไลน์ฟรี NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.000 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยจาก Call Center และกลลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ที่แฝงตัวมาเพื่อจารกรรมข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สิน พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันให้กับ เด็ก เยาวชน คุณครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร 

ผู้เข้าร่วมต้องแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ และต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% หรือคิดเป็น 6 ข้อ จาก 10 ข้อ โดยทำแบบทดสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:00 – 18.00 น. (ระบบจะปิดให้ทำแบบทดสอบตามวันและเวลาดังกล่าว)

อบรมผ่านทาง Facebook Fanpage NCSA Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลิงก์แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ. 5
อบรมออนไลน์ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.
ลิงก์แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ. 6

สาระสำคัญการอบรม

วิธีแจ้งเบอร์มิจฉาชีพ เบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อเข้าสู่ระบบปิดกั้น พร้อมแจ้งตำรวจเพื่อแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งได้ดังนี้

  • AIS แจ้งผ่านสายด่วน 1185 (ลูกค้า AIS โทรฟรี)
  • TRUE แจ้งผ่านสายด่วน 9777 (ลูกค้า TRUE โทรฟรี)
  • DTAC แจ้งผ่านสายด่วน 1678 (มีค่าบริการครั้งละ 3 บาท หากส่งเป็น SMS ไม่เสียค่าบริการ)
  • NT (ผู้ใช้ TOTmobile กับ MY ) แจ้งผ่านสายด่วน 1888 (ลูกค้า NT โทรฟรี)
  • ซึ่งเมื่อเราเเจ้งข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว ทางค่ายโทรศัพท์มือถือจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีการดำเนินการบล็อคเบอร์ และส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป

นอกจากบล็อกเบอร์แล้ว หากพบเบาะแสเพิ่มเติมกี่ยวกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือถูกหลอกลวง แจ้งตำรวจได้ที่

  • สายด่วน บช.สอท. โทร.1441
  • ศูนย์ PCT 081-8663000 ตลอด 24 ชม.
  • ความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com

แจ้งความด้วยตัวเองได้ที่สถานีตำรวจที่สะดวก ถึงแม้สถานีตำรวจนั้นจะไม่มีอำนาจการสอบสวนหรือไม่ใช่ท้องที่ที่เกิดเหตุก็ตาม เมื่อท่านแจ้งความไว้แล้ว ก็จะส่งเรื่องที่ท่านแจ้งความไปยังสถานีตำรวจที่มีอำนาจการสอบสวนต่อไป

ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม(Crime Triangle Theory)

“ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory)” เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ การแก้ไขปัญหา อาชญากรรมทางกายภาพ ทั้งด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม โดยได้อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรมไว้ว่า ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของสามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ

1. ผู้กระทำผิด/คนร้าย (Criminals) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการ (Desire) จะก่อเหตุหรือลงมือกระทำความผิด

2. เหยื่อ (Victims)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของ ที่ผู้กระทำผิดหรือคนร้าย มุ่งหมายกระทำต่อ หรือเป็นเป้าหมายที่ต้องการ

3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่ผู้กระทำความผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรม

เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นจะทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้น

ผู้เข้าร่วมต้องแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ และต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% หรือคิดเป็น 6 ข้อ จาก 10 ข้อ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.
แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

รายละเอียดสำหรับการดาวน์โหลดวุฒิบัตร โปรดอ่าน!!

ท่านสามารถตั้ง Username และ Password ด้วยตนเอง และทางทีมงานจะนำข้อมูลไปใช้สำหรับหน้า log in เข้าสู่ระบบดาวน์โหลดวุฒิบัตร สามารถดูรายละเอียดการดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่ Facebook : Thailand National Cyber Academy ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2566

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับวุฒิบัตรได้ที่ link :
https://drive.google.com/drive/folders/1ot7aT7J6ZWW1cmLnmL3u0deNisp6tWSq?usp=sharing  

เอกสารประกอบการบรรยาย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายและเงื่อนไขการขอรับวุฒิบัตรได้ที่ link ด้านล่าง :  https://drive.google.com/drive/folders/1ot7aT7J6ZWW1cmLnmL3u0deNisp6tWSq?usp=sharing  

ขอบคุณที่มา :: Facebook NCSA Thailand

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่