ลิงก์เข้าอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และไมโครซอฟต์ (อบรม 10 กันยายน - 9 ตุลาคม 2564)
ลิงก์เข้าอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และไมโครซอฟต์ (อบรม 10 กันยายน - 9 ตุลาคม 2564)

ลิงก์เข้าอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และไมโครซอฟต์ (อบรม 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2564)

สพฐ.และ Microsoft เปิดอบรมออนไลน์ 7 หลักสูตร โครงการพัฒนา หลักสูตร สมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator จำนวนที่รับ : หลักสูตรละ 1,000 ท่าน ( 1 ท่านสามารถสมัครหลายหลักสูตรได้ และจะมีการเช็คชื่อการเข้าร่วมเพื่อจัดทำ Certificate )

** มีระบบสอบ เพื่อรับ Certificate เป็นข้อสอบ choices และจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ไม่มีจับเวลา ค่อยๆทบทวนเพื่อทำข้อสอบได้ สอบซ่อมได้ อีกรอบ ถ้าไม่ผ่าน (รวม 2 รอบ) ระบบจะทำการสุ่มสลับข้สอบด้วย** 

รายชื่อหลักสูตร และวันเวลาอบรมคลิกที่นี่ >> รายชื่อหลักสูตร

ลิงก์เข้าอบรม

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา (วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.)
TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill1
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal)
วันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill2
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา
และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21

“Reimagined  Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century”
วันเสารที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill3
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined
ด้วย Microsoft 365
วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill4
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom
ด้วย Microsoft Windows
วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill5
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)
วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill6
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)       
วันเสาร์ที่ 9 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

TeamLive : https://aka.ms/liveobecskill7
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

ลิงก์เข้าอบรมทั้งหมดคลิกที่ >> คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และไมโครซอฟต์ (อบรม 10 กันยายน - 9 ตุลาคม 2564)
ลิงก์เข้าอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และไมโครซอฟต์ (อบรม 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2564)

ลิงก์แบบทดสอบเข้าอบรม : คลิกที่นี่

ข้อมูลหลังการลงทะเบียน และติดตามผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมได้ที่ aka.ms/obecskill-report 

ตรวจสอบอีเมล์คนสมัครทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ 1000 คนแรก

***ผู้ที่มีรายชื่อ 1000 คนแรกจะได้รับสิทธิ์อบรมทาง Microsoft Teams นอกนั้นจะสามารถรับชมสดได้ผ่าน Facebook & Youtube live และยังคงได้สิทธิรับ Certificate เมื่อสอบผ่าน ** 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook Thailand Innovative Educator

บทความก่อนหน้านี้ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และไมโครซอฟต์ (อบรม 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2564)
บทความถัดไปรวมเอกสารไฟล์ word ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด ว9/2564 พร้อมทำทันที!! เครดิต ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่