ขอเชิญลงทะเบียน ร่วมระชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดลงทะเบียน Ep. 8 – Ep. 11 จำกัด EP ละ 5,000 คน
ขอเชิญลงทะเบียน ร่วมระชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดลงทะเบียน Ep. 8 – Ep. 11 จำกัด EP ละ 5,000 คน

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน

คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022)
ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) Ep. ละ 5,000 คน เปิดรับจนเต็มจำนวนของแต่ละ Ep.
ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
………………………………………………………………………………………………………….
เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 16 กันยายน 2565

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน 7

๑. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ (KSP Webinar ๒๐๒๒) เรื่อง “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) (กำหนดการประชุมทางวิชาการของครุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ (KSP Webinar ๒o๒๒)

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรมในแต่ละหัวข้อโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดผู้ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Webinar หัวข้อละไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดให้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Zoom Webinar เป็นลำดับสำรอง จำนวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งหากมีผู้ลงทะเบียนในจำนวน ๕,๐๐๐ คน สละสิทธิ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะส่งลิงก์การเข้าร่วมไปยังอีเมลของผู้ลงทะเบียนลำดับสำรองภายใน ๑๕ นาที หลังเริ่มกิจกรรม ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่รับเกียรติบัตรสามารถรับชมการถ่ยทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ https://www.facebook.com/khurusaphaofficial และ https://www.youtube.com/c/khurusapha

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมต้องดำเนินการลงทะเบียน/ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ผ่าน Line Official Line ID: @kspwebinar2565 หรือ: https://lin.ee/Wzy8Jx8

>>> อ่านรายละเอียดการเข้าร่วม KSP Webinar 2022

EP. 12 : ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน
ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน

EP. 13 : หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน
ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน

EP. 14 : การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน
ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน

EP. 15 : อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด และ

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน
ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน

EP. 16 : ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน

ขอเชิญลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ลงทะเบียน KSP Webinar 2022 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 4 (Ep. 12 – Ep. 16) จำกัด EP ละ 5,000 คน

ช่องทางลงทะเบียน

ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565
หรือ:
https://lin.ee/Wzy8Jx8

ตรวจสอบการลงทะเบียน

เปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา สำหรับ Ep. 8 – Ep 16 ติดตามการลงทะเบียนผ่านทางเเฟนเพจ เฟซบุ๊ก คุรุสภา อีกครั้ง

ปี 2565 นี้ คุรุสภา ได้เตรียมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา ให้เกิดคุณภาพ ผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษาหลังโควิด เติมเต็ม การสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็ก (Learning Loss) และการถดถอยด้านการสอน (Teaching Loss) ในช่วงที่มีการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อเติมเต็ม ทักษะที่หายไป และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้

๓. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรต้องเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Webinar และต้องใช้บัญชีอีเมลเดียวกันกับการลงทะเบียน ในการเข้าระบบ Zoom Webinar ลิงก็ในการเข้าระบบจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียน และ/หรือ Line Official Line ID: @kspwebinar๒๕๖๕ หรือ: https://lin.ee/Wzy๘Jx๘โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้ Name เป็นชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) และต้องอยู่ในระบบ Zoom Webinarตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร (ระบบ Zoom Webinar จะเปิดก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมประมาณ ๑๕ นาที โดยระบบจะจดจำอีเมลของท่านเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมคู่มือการใช้งาน KSP Webinar ๒๐๒๒

๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามข้อ สามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่าน Line Official Line ID: @kspwebinar2565 โดยต้องตอบแบบสอบถามก่อนการรับเกียรติบัตร๕. สำนักงานเลขาธิการคุรสภาขอสงวนสิทธิการลงทะเบียนและการรับเกียรติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น และการวินิจฉัยของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ (KsP Webinar ๒o๒๒) ที่ devprom bureau@ksp.or.th เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการรับเกียรติบัตรที่ Line Official Line ID: @kspwebinar2565

หมายเหตุ : เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่คุรุสภา กำหนด จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/08/38960/

และติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ @kspwebinar2565

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่