ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564
ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564

ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564

กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-๑๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. (ระบบzoom)๘.๓๐-๘.๕๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมโดย
   -ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
   – ผู้แทนเครือข่ายดรูดีไม่มีอบายมุข
   – ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)
๘.๕๐-๙.๐๐น. “ฟังครู” ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ (อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์)
๙.๐๐-๙.๒๐น. สัมโมทนียกถา “หัวใจครู” โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
๙.๑๐-๑๐.๑๐น. แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งปันเรื่องราวก่อนเริ่ม “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙”
๑๐.๒๐-๓๐.๔๐น. สรุปจากกลุ่มย่อย
๑๐.๔๐-๑๑.๕๐น. ทำความเข้าใจในการทำproject “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบ ายมุข รับมือโควิด-๑๙”
๑๑.๕๐-๑๒.๐๐น. ๙ ความรู้สึก “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” โดยผู้เข้าร่วม๙ท่าน

หมายเหตุ
๑.เป็นการปฐมนิเทศ
   – จิตใจ
   – การงาน
๒. การเข้าร่วมปฐมนิเทศ หรือไม่เข้าร่วมไม่มีผลต่อการพิจารณา
 เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ 
ปีการศึกษา๒๕๖๔ จันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
(เข้าระบบzoom)

ลงทะเบียนเข้าร่ามปฐมนิเทศครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑
ปีการศึกษา๒๕๖๔ (ลงทะเบียนก่อน๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564
ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564

ลิงก์ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/3kZMcGu

หากเข้าzoomไม่ได้ติดตามใน Liveสดผ่านเพจโรงเรียนคำพ่อสอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่