ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา
ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

28 กันยายน 2564 II ห้องย่อยช่วงเช้า

ห้องย่อย 1 การเรียนรู้ในยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร https://youtu.be/s5k6qrMNOcc

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 10

ห้องย่อย 2 Platform การสอนออนไลน์ • แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศ https://youtu.be/cm0nKY4Yl9w

ห้องย่อย 3 ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม https://youtu.be/b3Qg1sRx_tE

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 11

ห้องย่อย 4 พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม • โครงการ mission แมวมอง แมวมี https://youtu.be/YJWoZeX_QYA

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 12

ห้องย่อย 5 ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ https://youtu.be/8JNfZusP7M4

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 13

28 กันยายน 2564 II ห้องย่อย_ช่วงบ่าย

ห้องย่อย 1 How to สู่ DOE Thailand • บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOEhttps://youtu.be/6__ZD6bo9lk

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 14

ห้องย่อย 2 การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต https://youtu.be/mjGZEAy_wFQ

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 15

ห้องย่อย 3 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา https://youtu.be/t2Uo-XZjS48.

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 16

ห้องย่อย 4 ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระhttps://youtu.be/Ev3mwPRjGUc

ลิงก์รับชม วันที่ 28 กันยายน 2564 การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา 17

วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
2) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด ทาง Youtube Live ในแต่ละห้องย่อย
3) QR Code ของแต่ละห้องย่อย แตกต่างกันทุกห้องโดยกำหนดจำนวนเกียรติบัตรไว้ที่ ห้องย่อยละ1500ฉบับ

เมื่อมีผู้ทำแบบประเมินครบ 1,500 ท่านแรกในแต่ละห้องย่อย **ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการกรอกแบบประเมิน

หากท่านทำแบบประเมินไม่ทันตามเงื่อนไข สามารถติดตามรับชม และสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินได้ในวันถัดไปค่ะ

4) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้

กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับร่วมรับเกียรติบัตร

หากมีผู้ทำแบบประเมินครบ1500คนของแต่ละห้องย่อย
ระบบจะปิดอัตโนมัติก่อนเวลาที่กำหนด ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นในข้อที่ 3 ]

วันที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 11.30 – 13.00 น.
เวลา 15.30 – 17.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่