ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2564 ตอบภายใน 17.30 น.)
ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2564 ตอบภายใน 17.30 น.)

ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2564 ตอบภายใน 17.30 น.) แบบสอบถามไม่จำเป็นต้องทำทั้ง 2 วันค่ะ (เป็นแบบสอบถามตัวเดียวกัน) เกียรติบัตรจะเป็นแบบภาพรวมของงานค่ะ (ได้รับเกียรติบัตรแค่ใบเดียวค่ะ)

คำชี้แจง

วันที่ 26 ส.ค. 64
เข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรตั้งแต่เวลา 14.00 และปิดระบบโดยอัตโนมัติในเวลา 18.30 น.

วันที่ 27 ส.ค. 64
เข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรตั้งแต่เวลา 10.00 และปิดระบบโดยอัตโนมัติในเวลา 17.30 น.

***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ทุกตัวอักษร เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
***สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (ตอบภายใน 18.30 น.)
ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (ตอบภายใน 18.30 น.)
ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2564 ตอบภายใน 17.30 น.) 4

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามข่าวนี้ >> เชิญร่วมงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” 26-27 สิงหาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดยสภาการศึกษา

วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
2) ท่านสามารถเลือกรับชมการนำเสนองานวิจัยที่ห้องย่อยใดก็ได้ วันใดก็ได้ เนื่องจากเกียรติบัตรของงานดังกล่าวจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
3) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Facebook Live : Sym16) ในแต่ละห้องย่อย

ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้ กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 – 18.30 น.

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 – 17.30 น.

4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ทุกตัวอักษร ***เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***.โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

ทำแบบประเมินคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (วันที่ 26 ส.ค. 2564 ตอบภายใน 18.30 น.)
ลิงก์ตอบแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี !! การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่16 โดยสภาการศึกษา (วันที่ 26 ส.ค. 2564 ตอบภายใน 18.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่